Nadìjná štìòata

fenka Ganett Lví domov


stáøí 4 mìsíce, narozena 10.7.2017
otec Succes Triomphal Baiser de L´Amour - 14x CACIB, Grand šampion Portugalska,
Šampion Ruska, Šampion Gibraltaru  (syn slavného Sunterra Stand Delivery)
matka Breisi Lví domov

otec Succes Triomphal Baiser de L´Amour matka Breisi Lví domov

fenka Erni Lví domov

nar. 30.10.2016, otec ICH Cairo Lví domov, matka Bibione Lví domov

fenka Dorly Lví domov

nar. 29.10.2016, otec Enrico Lví domov, matka ICH Casey Lví domov

fenka Nella Lví domov

otec ICH. Cairo Lví domov matka Breisi Lví domov

Johnny Lví domov, 4 mìsíce

otec Dome Doi´s Dew of Hat Dance - Jacop (Thajsko) matka Quincy Lví domov

Jockie Lví domov , 4 mìsíce

otec Dome Doi´s Dew of Hat Dance - Jacop (Thajsko) matka Quincy Lví domov

fenka Endži Lví domov a pes Enrico Lví domov

narozeni 21.10.2012

otec: Šampion Ukrainy, Polska, Ruska, Chorvatska, Multi BIS, Interšampion Starlight Say Something - Pony (import Thajsko)

matka Bibione Lví domov, 3x CACIB